Lekeplasser og uteliv i Stavsetsvingen

Stavsetsvingen er en fin plass for barnefamilier.
Det er tilsammen 7 små lekeplasser og 3 trygge friarealer der de små barna kan leke.
Det er to friarealer ved L8 og ett friareal ved nr 27.

Lekeplasser er markert med grønt og friområder er markert med blått på kartet.
Det er bygd boliger på L1.

Ved Stavsetsvingen har vi Stavset skole med stor akebakke, fotballbinge, fotballbane/skøytebane og mange lekeapparater.
Vi har skiløyper, treningsanlegg, 5 hoppbakker og treningsenter ved VM anlegget i Granåsen.
Fra Granåsen og Haukvatnet har vi helårs turstier inklusive Pilgrimsveien og skiløper i hele Bymarka.
Det er bygd interne stier samt snarveier fra Stavsetsvingen til Kystad, Buenget og Flatåstoppen.

Utskrift