Velforeningen er en gruppe.

Velforeningen var i byggeperioden inndelt i 8 grupper. Velforeningen hadde ett medlem fra hver gruppe i velforeningens styre. Styret er i dag på 5 medlemmer. Vi som bor her er nå en samlet en  gruppe. Vi ønsker fremdeles at de som sitter i styret bor spredt i feltet og representerer ulike intresser.

Inndeling i feltet:

Utskrift