Dugnader


Stavsetsvingen velforening har dugnader.

Mye av vedlikeholdet i området er på dugnad
På vårdugnaden blir gatene kostet og spylt. Det arbeides i grupper og individuelt.
I andre dugnader er det fjernet stokker med kreosot, svartelistede planter, inklusive tilhørende masse og fylt på ny pukk, grus og bygd støttemurer. Vi har tatt ned trær på flere steder. Det er utført vedlikehold på flere lekeplasser for å gi barna et trygt miljø.

Dugnad er sosialt og gjør at alle blir godt kjent. Under dugnader hjelper både store og små til, og kanskje blir det både noe godt å spise og drikke under pausene.

Utskrift