Bussforbindelse Stavsetsvingen

Fra Stavsetsvingen er det lett adkomst med buss til Trondheim sentrum, Tillerterminalen og Heimdal.

Linje 11 har hyppige avganger   fra Stavsetsvingen holdeplass  til Trondheim.
Linje 23 har hyppige avganger   fra Stavset senter holdeplass   til Trondheim og Tillerterminalen- Sandmoen. *
Linje 53 kjører morgenekspress fra Leirbrua gård holdeplass    via sentrum - Sluppen til Sandmoen.
Linje 52 kjører morgenekspress fra Leirbrua gård holdeplass    via Ila - sentrum til St.Olav hospital.

Linje 50 
Morgenekspress fra Leirbrua gård holdeplass via Flatåsen, Kolstad, Heimdal -Sandmoen/(Skjetlein VGS)

Ettermiddagsekspress fra Sandmoen og samme trasé til Lerirbrua gård. turen avsluttes på Byåsen butikksenter - Sverresborg Museum.
   


Buss til Trondheim.
Alt 1
* Linje 23 i retning Trondheim stoppper på Hallset midt på dagen, kveld og helg.
Anbefalt omstigning til linje 3 til sentrum via Ila er holdeplas Arnt Smistads vei.


* I rushtiden kjører linje 23 via St Olav hospital til Trondheim sentrum.

Alt 2
Linje 23 retning Sandmoen
Anbefalt omstigning til linje 2 sentrum er holdeplass Bjørndalstoppen holdeplass.
Den passerer Samfundet holdeplass for de som arbeider på St. Olav hospital.

Mer informasjon om busser i Trondheim finner dere på  https://www.atb.no

 

Utskrift