• Home

Gjesteparkeringsplasser

Det er kommet skriftlig klage på at gjesteparkeringen er opptatt når det kommer besøkende. Det er og kommet kommentarer på at enkelte mister bilen midt på P- plassen.

Styret viser til tidligere informasjon om at hver enkelt prøver å tilrettelegge slik at husstandens biler får plass på egen garasje eller egen innkjørsel.

Skråparkering er ikke det beste. Bilen tar ofte enten for mye av P- plassen eller bilen blir stående delvis ute i internveien.

Det er på gjesteparkeringene plass til 2 biler som står med front eller hekk mot internveien.

Utskrift

Vårens dugnad og vedlikehold

Våren er kommet og med den grønne plener, blomster og sommeraktiviteter.

Mange er ivrige og har startet med kosting av gatene og fjerning av grus.

Arbeidet gjøres sammen med de nære naboene og individuelt.
NB! Ikke kost grusen ned i slukene eller i hauger. Det som havner i slukene må vi ta opp igjen og grushauger må fjernes.

Utstyr på fellesareal trenger maling, reparasjon eller oppgradering.

Er det behov for vedlikehold, ta kontakt med styret.

Lykke til og husk smittevernregler fra
fra FHI.

mvh styret

Utskrift

Praktisk info

Vekommen til Stavsetsvingen sin hjemmeside, www.stavsetsvingenvelforening.no

På hjemmesidene finner du informasjon om velforeningen, hvem som sitter i styret og du kan kontakte oss.

Les mer …

Utskrift

Flere artikler …