• Home

Praktisk info

Vekommen til Stavsetsvingen sin hjemmeside, www.stavsetsvingenvelforening.no

På hjemmesidene finner du informasjon om velforeningen, hvem som sitter i styret og du kan kontakte oss.

Les mer …

Utskrift

Skriftlig årsmøte Stavsetsvingen velforening 25.03.2020

                                               Innkalling til årsmøte Det gjennomføres et skriftlig årsmøte 25.03.2020

Det er nå både i Norge og på flere arbeidsplasser innført tiltak for å redusere spredning av Corona smitte. Det er en tid der vi må unngå å samle mennesker på arbeidsplass, i kantine og sosialt.

Dette følger vi opp i velforeningen. Det vil ta noe tid før Corona smitten er ferdig, men vi må la prosessene fungere. Vi kunne utsette årsmøtet. men har valgt å gjennomføre årsmøtet skriftlig slik at medlemmene er orientert om status og vi har årsmøtets ulike vedtak for inneværende år.

Les mer …

Utskrift

Flere artikler …