• Home

Søppelhåndtering

Trondheim Kommune har sendt ut en veileder om håndtering av avfall.

Styret får hendvendelser om fulle søppeldunker og at lokket er åpent. Styret får og bekymringsmelding om søppelposer som kastes ut om kvelden og legges i dunken om morgenen.

Styret viser til veileder fra Trondheim kommune og presiserer noen momenter.

Innsekter har og en vesentlig rolle i smittespredning.
Rotter og mus gjør og skade på husene.
Rundt Kystad gård har nå rotter og de fåført ett hus kr 300.000,- i skade.

Kommunen har søppeldunker i flere størrelser. Hvis lokket ikke kan være lukket kan hustanden(e) få større dunk.

Styret ber om at alle er flinke med å følge opp kommunens veiledere slik at vi ikke får det utrivelig med skadedyr med påfølgende skadeverk og smitte.

 

Utskrift

Møte med Høgsetgrenda velforening

Momenter fra møte med Høgsethgrenda velforening I juni 2020.

Det ble diskutert utfordringer med grevling i området og at det kastes hageavfall langs elva.

De ulike utfordringene henger sammen. Brunsneglen trives inne i hageavfallet. Brunsneglene er mat for grevlingen.

Høgsetgrenda har vært litt mer liberal i forhold til at hageavfall dumpes i naturen. Dette følges opp.

Høgsethgrenda følger og opp andre velforeninger om kasting av hageavfall.

Det er ca 7-8 grevlinger i området. Noen husstander mater grevlingen indirekte og direkte. Høgsetgrenda følger opp disse.

Stavsetsvingen har fulgt opp sine medlemmer om at det er forbudt å kaste hageavfall i naturen og på friområdene. Det respekteres av medlemmene i Stavsetsvingen velforening.

Fjerning av hageavfall fra friområdet. Vi må først få beboerne til å slutte med å dumpe nytt hageavfall i naturen. Fjerning av avfall blir tatt opp senere.

 

Utskrift

Befaring i Stavsetsvingen.

Styret hadde en befaring i området i uke 22.

Fellesarealene med plener og beplantting som ligger inntil de ulike eiendommene er godt vedlikeholdt.

Styret viser til brev datert 24.05.20 om vårpuss og hageavfall.
Styret minner om at de som midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst  og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester etter tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.  

Det ble på årsmøtet vedtatt å sette opp fareskilt med kjør sakte. Fareskiltene er nå satt opp og vi håper at fartsnivået går ned.

Lekeplassene trenger oppgradering. Her er det gjerder som trenger å bli pusset og malt og det er noen steder det er behov for å skifte ut det som er ødelagt på gjerdet.

Styret ønsker at det blir tatt en dugnad i sommer for å få det fint på lekeplassene.
Velforeningen kjøper inn maling i en gråfarve som brukes på alle velforeningens områder..
Kjøp av materialer må godkjennes av styret. Gi melding via hjemmesiden og få godkjent før dere kjøper inn.

 

Hilsen Styret

Utskrift

Vårens dugnad og vedlikehold

Våren er kommet og med den grønne plener, blomster og sommeraktiviteter.

Mange er ivrige og har startet med kosting av gatene og fjerning av grus.

Arbeidet gjøres sammen med de nære naboene og individuelt.
NB! Ikke kost grusen ned i slukene eller i hauger. Det som havner i slukene må vi ta opp igjen og grushauger må fjernes.

Utstyr på fellesareal trenger maling, reparasjon eller oppgradering.

Er det behov for vedlikehold, ta kontakt med styret.

Lykke til og husk smittevernregler fra
fra FHI.

mvh styret

Utskrift

Flere artikler …