• Home

Ny hjemmeside publisert

Hjemmesiden til Stavsetsvingen velforening er blitt rustet opp og publiseres nå i ny visning. På grunn av at vår hjemmeside var bygget på en utdatert plattform har den ikke vært tilgjengelig i det siste. Ny side er bygget opp på en annen plattform som gjør hjemmesiden bedre beskyttet. Den er også tilpasset andre format enn bare  PC.

Les mer …

Utskrift