• Home
  • Arbeide på friarealer 2021

Arbeide på friarealer 2021

Det kom inn forslag til årsmøtet om oppgradering av sti og lekeplass mellom 46 og 22.

Muren på samme lekeplass er presset ut og vi skal snarest få rettet den. Det et stien som starter mellom 46 og 22 og går opp mot 44 som oppgraderes.

Det ble og på årsmøtet vedtatt å bygge en liten mur i skråningen ved lekeplass utenfor nr 105 

Skråning mellom 30, 34 og 36 istandsettes etter vannlekkasje.

Det er utfordringer med å få tak i entrepenører fordi mange bruker tiden på hus, hage og hytte i sommer.

Det arbeidet vi kan utføre uavhengig av maskiner tar vi etter ferien. Vi håper at vi kan få utført graving med maskin, men det er mulig vi allerede nå må bestille det til neste år.

Vi har noen dyktige naboer som starter opp på oppgavene, men de trenger hjelp og vi varsler om dugnader slik at flest mulig kan hjelpe til.

Vi i styret ønsker dere en god ferie!

 

Utskrift