• Home
  • Gjesteparkeringsplasser

Gjesteparkeringsplasser

Det er kommet skriftlig klage på at gjesteparkeringen er opptatt når det kommer besøkende. Det er og kommet kommentarer på at enkelte mister bilen midt på P- plassen.

Styret viser til tidligere informasjon om at hver enkelt prøver å tilrettelegge slik at husstandens biler får plass på egen garasje eller egen innkjørsel.

Skråparkering er ikke det beste. Bilen tar ofte enten for mye av P- plassen eller bilen blir stående delvis ute i internveien.

Det er på gjesteparkeringene plass til 2 biler som står med front eller hekk mot internveien.

Utskrift