• Home
  • Trafikktetthet og fart i gangvei

Trafikktetthet og fart i gangvei

Trondheim kommune og Stavsetsvingen velforening har sjekket faktum rundt traffikkadferd i Stavsetsvingen og gangveien opp til Litaveien, skolen og barnehagen.

Resultene av målingene.

Det passerte 72 biler i Stavsetsvingen. De kjørte i gjennomsnitt 25 km / t. 85 % kjørte under 33 km / t.

Det passerte 109 biler i Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 14 km / t. 85 % kjørte under 29 km / t.

Det passerte 10 biler i gang og sykkelveien mellom Stavsetsvingen og Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 13 km / t. 85 % kjørte under 18 km / t.

Vi er tilfreds med gjennomsnittshastighet i Stavsetsvingen, som er en bilvei med plass til møtende bil samt fortau.

Vi er ikke tilfreds med at 1 av 7 biler kjører inn på skiltet gang og sykkelvei med bom i den ene enden.

Vi et heller ikke fornøyd med at hastigheten er den samme på den smale gangvein som i den brede Litaveien med fortau.

Overraskelsen er at det passerer så mye som 380 sykler i gangveien. Mange av syklistene er barn.

Kommunen har noen grenser for når de gjør ulike tiltak.
Velforeningen har i dag et litt mer kritisk syn på trafikksikkerheten i gangveien enn kommunen. 

 

 

Utskrift