Befaring i Stavsetsvingen.

Skrevet .

Styret hadde en befaring i området i uke 22.

Fellesarealene med plener og beplantting som ligger inntil de ulike eiendommene er godt vedlikeholdt.

Styret viser til brev datert 24.05.20 om vårpuss og hageavfall.
Styret minner om at de som midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst  og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester etter tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.  

Det ble på årsmøtet vedtatt å sette opp fareskilt med kjør sakte. Fareskiltene er nå satt opp og vi håper at fartsnivået går ned.

Lekeplassene trenger oppgradering. Her er det gjerder som trenger å bli pusset og malt og det er noen steder det er behov for å skifte ut det som er ødelagt på gjerdet.

Styret ønsker at det blir tatt en dugnad i sommer for å få det fint på lekeplassene.
Velforeningen kjøper inn maling i en gråfarve som brukes på alle velforeningens områder..
Kjøp av materialer må godkjennes av styret. Gi melding via hjemmesiden og få godkjent før dere kjøper inn.

 

Hilsen Styret

Utskrift