• Home
  • Høstrydding og oppfordring fra beboer

Høstrydding og oppfordring fra beboer

Viktig melding til samtlige husstander i Stavsetsvingen Velforening!

Det vises til brev fra Trondheim kommune ifm rotteobservasjon ved eiendom hos beboer i Velforeninga.

Dette er svært bekymringsfullt og absolutt uønsket situasjon.

I forbindelse med den oppståtte situasjonen oppfordres den/de som har lagt i fra seg hageavfall i friarealet bak husene 57-69, om å rydde vekk dette etter seg.

Styret oppfordrer videre om ikke å kaste hageavfall, hverken i egen hage, i friområdene rundt oss, eller andre steder i naturen for den saks skyld.

Det henvises også til Renholdsverket sitt hageavfallsmottak på Heggstadmoen hvor hageavfall kan leveres gratis. På hjemmesidene sine skriver Renholdsverket bl a:

Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter.

Les gjerne litt mer her:

https://trv.no/levere-avfall/hageavfallsmottak/

https://www.trondheim.kommune.no/hagedump/

Matavfall

Det er også viktig å passe på at avfallsdunkene holdes lukket til enhver tid, samt å være forsiktig med å mate fuglene!

Renholdsverket vil også denne høsten hente hageavfall, mest sannsynlig første uka i november. Hageavfallssekker vil bli lagt ut for salg (bl a på Rema Stavset) noen uker før den tid, så benytt denne muligheten til å rydde før vinteren setter inn, så er mye av «våronna» for 2022 allerede unnagjort!

Ønsker dere alle trivelige sensommerdager og en fin høst.

Trondheim 07.09.21 Stavsetsvingen Velforening

Styret

Utskrift