• Home

Høstrydding og oppfordring fra beboer

Viktig melding til samtlige husstander i Stavsetsvingen Velforening!

Det vises til brev fra Trondheim kommune ifm rotteobservasjon ved eiendom hos beboer i Velforeninga.

Dette er svært bekymringsfullt og absolutt uønsket situasjon.

I forbindelse med den oppståtte situasjonen oppfordres den/de som har lagt i fra seg hageavfall i friarealet bak husene 57-69, om å rydde vekk dette etter seg.

Styret oppfordrer videre om ikke å kaste hageavfall, hverken i egen hage, i friområdene rundt oss, eller andre steder i naturen for den saks skyld.

Det henvises også til Renholdsverket sitt hageavfallsmottak på Heggstadmoen hvor hageavfall kan leveres gratis. På hjemmesidene sine skriver Renholdsverket bl a:

Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter.

Les gjerne litt mer her:

https://trv.no/levere-avfall/hageavfallsmottak/

https://www.trondheim.kommune.no/hagedump/

Matavfall

Det er også viktig å passe på at avfallsdunkene holdes lukket til enhver tid, samt å være forsiktig med å mate fuglene!

Renholdsverket vil også denne høsten hente hageavfall, mest sannsynlig første uka i november. Hageavfallssekker vil bli lagt ut for salg (bl a på Rema Stavset) noen uker før den tid, så benytt denne muligheten til å rydde før vinteren setter inn, så er mye av «våronna» for 2022 allerede unnagjort!

Ønsker dere alle trivelige sensommerdager og en fin høst.

Trondheim 07.09.21 Stavsetsvingen Velforening

Styret

Utskrift

Arbeide på friarealer 2021

Det kom inn forslag til årsmøtet om oppgradering av sti og lekeplass mellom 46 og 22.

Muren på samme lekeplass er presset ut og vi skal snarest få rettet den. Det et stien som starter mellom 46 og 22 og går opp mot 44 som oppgraderes.

Det ble og på årsmøtet vedtatt å bygge en liten mur i skråningen ved lekeplass utenfor nr 105 

Skråning mellom 30, 34 og 36 istandsettes etter vannlekkasje.

Det er utfordringer med å få tak i entrepenører fordi mange bruker tiden på hus, hage og hytte i sommer.

Det arbeidet vi kan utføre uavhengig av maskiner tar vi etter ferien. Vi håper at vi kan få utført graving med maskin, men det er mulig vi allerede nå må bestille det til neste år.

Vi har noen dyktige naboer som starter opp på oppgavene, men de trenger hjelp og vi varsler om dugnader slik at flest mulig kan hjelpe til.

Vi i styret ønsker dere en god ferie!

 

Utskrift

Innkalling til årsmøte i Stavsetsvingen velforening 25.03.21

Nedenfor finner dere linker med dokumenter til årsmøtet for styreåret 2020. På grunn av smittesituasjnen gjennomføres dette årsmøtet skriftlig. 

Merk! Stemmeseddel må være levert før kl 12 den 25.03

  pdf Innkalling til årsmøtet (127 KB)

  pdf Årsberetning 2020 (196 KB)

  pdf Budsjett og regnskap 2020 (679 KB)

  pdf Revisjonsrapport 2020 (110 KB)

  pdf Budsjett 2021 (645 KB)

  pdf Valgkommiteens innsttilling for 2021 (62 KB)

  pdf Stemmeseddel/fullmakt til årsmøtet (640 KB)

For å lese dokumentene må man være innlogget

Mvh

Styret

Utskrift

Flere artikler …